BrusselsJuridische informatie | Brussels
nlJuridische informatie | Brussels
Book a Room Juridische informatie | Brussels MenuClose

Juridische informatie


Qbic Brussel reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden (voor openbare tarieven):

 • Wanneer je niet komt opdagen, zal de totale prijs van de reservering in rekening worden gebracht. Euro
 • Er zal geen terugbetaling of toekomstig krediet worden toegepast wanneer je niet komt opdagen of een reservering annuleert (zie de individuele annuleringsvoorwaarden voor het kamertype dat je hebt geboekt).
 • Als je een dag te laat aankomt, moet je ons van te voren op de hoogte stellen, zodat we jouw kamer kunnen vasthouden.
 • Roken is niet toegestaan, iedereen die deze regel overtreedt zal gevraagd worden om te vertrekken en een schoonmaakkost van € 100 zal worden toegevoegd aan je eindafrekening.
 • Neem rechtstreeks contact op met ons reserveringsteam voor familieboekingen, of verzoeken voor twee- of driepersoonskamers.
 • Zorg ervoor dat je de kaart waarmee je jouw reservering hebt gemaakt meebrengt om bij aankomst aan onze receptie te laten zien, zonder deze kaart kunnen wij de reservering niet accepteren

In- & uitchecken:

 • Houd er rekening mee dat onze officiële inchecktijd na 15.00 uur is.
 • Als je eerder aankomt zullen wij je bagage natuurlijk voor jou bewaren en jouw kamer klaarmaken zodra deze beschikbaar is.
 • Als je later dan 24.00 uur aankomt, laat ons dat dan van te voren weten, zodat we jouw kamer kunnen vasthouden.
 • Onze check-out tijd is voor 11.00 uur. Je wordt vriendelijk verzocht je kamer op tijd te verlaten.
 • Indien je de kamer na 11.00 uur op de dag van je vertrek tot je beschikking wenst te hebben, kan dit worden aangevraagd onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • Zorg ervoor dat je de kaart waarmee je jouw reservering hebt gemaakt meebrengt om bij aankomst aan onze receptie te laten zien, zonder deze kaart kunnen wij de reservering niet accepteren

Wij herinneren jou eraan dat Qbic Hotels rookvrije ruimtes zijn.

Privacybeleid

Qbic Hotels begrijpt dat jouw privacy belangrijk voor je is en dat jij je zorgen maakt over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website, www.qbichotels.com, bezoekt en zoals beschreven in deel 5 en 6 hieronder, verzamelen wij geen persoonsgegevens over jou, tenzij je contact met ons opneemt. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen zullen alleen worden gebruikt zoals wettelijk is toegestaan.

Lees dit privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat je het begrijpt. Jouw aanvaarding van dit Privacybeleid wordt geacht plaats te hebben bij je eerste gebruik van onze site. Als je dit Privacybeleid niet accepteert en er niet mee instemt, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

 1. Informatie over ons

Qbic Brussels is eigendom van en wordt uitgebaat door Parc Bellevue, een naamloze vennootschap geregistreerd in België met onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer 38.603.316

 Geregistreerd adres: Paul Spaakstraat 15, 1000 Brussel, België

Belangrijkste handelsadres: zelfde als het geregistreerde adres

btw-nummer: 0438.603.316

Data Protection Officer: Paul Lewis

E-mailadres: paul.lewis@qbichotels.com

Telefoonnummer: +44 (0) 203 021 1445

Postadres: zelfde als het geregistreerde adres.

 1. Wat valt er onder deze verklaring?

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken: hoe deze worden verzameld, hoe ze worden bewaard en hoe ze worden verwerkt. Ook wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn op grond van de wetgeving met betrekking tot je persoonsgegevens.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de “GDPR”) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator”.

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere termen, alle informatie over jou die het mogelijk maakt jou te identificeren. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals je naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatoren.

De persoonsgegevens die wij gebruiken, worden hieronder in deel 5 beschreven.

 1. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt de volgende rechten op grond van de GDPR, die wij altijd zullen trachten te handhaven:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat alles wat je moet weten, maar je kunt altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen of om vragen te stellen met behulp van de contactgegevens in Deel 11.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben. In deel 10 wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen.
 • Het recht op correctie van je persoonsgegevens als bepaalde van jouw persoonsgegevens in ons bezit onjuist of onvolledig zijn. Neem contact met ons op via de contactgegevens in deel 11 voor meer informatie.
 • Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens die wij hebben te verwijderen of op andere wijze te vernietigen. Neem contact met ons op via de contactgegevens in deel 11 voor meer informatie.
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat, als je ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, wij deze met jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken en dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, je ons in veel gevallen om een kopie van die persoonsgegevens kunt vragen voor hergebruik met een andere dienst of bedrijf.
 • In deel 6 vind je meer uitleg over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken.

Voor meer informatie over ons gebruik van je persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten zoals hierboven beschreven, kun je contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die in deel 11 worden verstrekt.

Meer informatie over jouw rechten kunt je ook verkrijgen bij het bureau van de Information Commissioner of bij je plaatselijke adviesbureau voor burgers.

Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij het Kantoor van de Information Commissioner.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen jullie?

Wij kunnen sommige of alle van de volgende persoonsgegevens verzamelen (dit kan variëren afhankelijk van je relatie met ons):

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Beroep
 • Betalingsinformatie
 • Informatie over jouw voorkeuren en interesses

 Jouw persoonsgegevens worden verkregen bij de volgende derde partijen:

 • Online reisagenten zoals Booking.com, trivago enz.
 1. Hoe gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?

In het kader van de GDPR moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, omdat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens of omdat het in ons rechtmatig zakelijk belang is deze te gebruiken. Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor een van de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken en beheren van je account en/of boekingen
 • Het leveren van onze diensten aan jou. Je persoonsgegevens zijn nodig om een contract met jou aan te gaan.
 • Het voor jou personaliseren en aanpassen van onze diensten.
 • Met jou communiceren. Dit kan e-mails met informatie omvatten voorafgaand aan je verblijf bij ons, maar ook het beantwoorden van e-mails of oproepen van jou.
 • Het per e-mail verstrekken van informatie waarvoor jij je hebt aangemeld (je kunt zich op elk moment uitschrijven of afmelden door op een afmeldlink in de e-mail te klikken of rechtstreeks contact met ons op te nemen).
 • Jou vragen naar je ervaring wanneer je het hotel hebt verlaten
 • Alle nuttige informatie tijdens je verblijf

Met jouw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan, kunnen wij je persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals contact met jou opnemen via e-mailtelefoonsmsen/of post met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze diensten. Je zult geen onwettige marketing of spam ontvangen. Wij zullen altijd alles in het werk stellen om jouw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen onder de GDPR en de regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie 2003 (richtlijn Europees Parlement), en je zult altijd de mogelijkheid hebben om je af te melden.

 1. Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor ze voor het eerst werden verzameld.

 1. Hoe en waar worden mijn persoonsgegevens bewaard of overgedragen?

Wij zullen je persoonsgegevens alleen opslaan of doorgeven binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat je persoonsgegevens volledig beschermd zijn onder de GDPR of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

 1. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden voor welke doeleinden dan ook, behoudens één belangrijke uitzondering.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van jou, te delen als we betrokken zijn bij juridische procedures of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonsgegevens?

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij over je hebben, kunt je ons vragen om details over die persoonsgegevens en om een kopie van die gegevens (waar die persoonsgegevens worden bewaard). Dit staat bekend als een “toegangsverzoek voor de betrokkene”.

Alle toegangsverzoeken voor betrokkenen dienen schriftelijk te worden gedaan en te worden verzonden naar de in deel 11 vermelde e-mail- of postadressen.

Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor een toegangsverzoek voor de betrokkene. Als jouw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is (bijvoorbeeld als je herhaalde verzoeken doet), kan een vergoeding in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor het beantwoorden van je verzoek te dekken.

Wij zullen binnen een maand na ontvangst reageren op je toegangsverzoek voor de betrokkene. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen, en met name als je verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden na de datum waarop wij je verzoek ontvangen. Je wordt volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

 1. Hoe kan ik contact opnemen met jullie?

Om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met je persoonsgegevens en de bescherming van je gegevens, inclusief het indienen van een toegangsverzoek voor betrokkene, gebruik de onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: financelcy@qbichotels.com

Telefoonnummer: +44 (0) 203 021 1445.

 1. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt.

Eventuele wijzigingen zullen beschikbaar worden gesteld op onze website.

Juridische informatie | Brussels Juridische informatie | Brussels
Book NowJuridische informatie | Brussels

Book Now

Juridische informatie | BrusselsBook a Room

Juridische informatie | Brussels

Check-in

Check-out

Promo Code

Juridische informatie | BrusselsBook a Table

Juridische informatie | Brussels

Date

Party size

Time

Juridische informatie | BrusselsBook a Meeting Room

Juridische informatie | Brussels

Date

Attendees

Duration

Juridische informatie | Brussels Book a Room Rooms
Sat 06 Mar Sun 07 Mar
Juridische informatie | Brussels
Check Availability
Juridische informatie | Brussels Book a Table Restaurant
Sat 06 Mar
Juridische informatie | Brussels
Juridische informatie | Brussels Book a Meeting Room Meetings
Sat 06 Mar
Juridische informatie | Brussels